GOZcast

Połączmy kropki
GOZcast #32

Połączmy kropki

Jak dokonać fundamentalnej reformy w globalnym podejściu do zmian klimatu, aby do 2050 r. ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i osiągnąć cele określone w porozumieniu paryskim? Czy wystarczy tylko przejście na odnawialne źródła energii? Czy dopiero, gdy przyjmiemy gospodarkę obiegu zamkniętego jako sposób projektowania i wytwarzania materiałów, produktów i żywności, zobaczymy widzieć pełny obraz świata o zerowej emisji netto?

Lista odcinków