GOZcast

Teraz albo nigdy
GOZcast #33

Teraz albo nigdy

Jakie wnioski oraz efekty przyniesie szczyt COP26? Czy zmotywuje on rządzących do podjęcia zdecydowanych działań wobec postępujących zmian klimatu? Czy nareszcie nadszedł moment, w którym każdy kraj i każda część społeczeństwa weźmie odpowiedzialność za ochronę naszej planety i wspólnie zaczniemy dążyć do utrzymania globalnej temperatury na poziomie 1,5°C?

Lista odcinków