GOZcast

Człowiek kontra świat
GOZcast #36

Człowiek kontra świat

Dlaczego okres, w którym obecnie żyjemy wielu naukowców nazywa „antropocenem”? Co to w ogóle oznacza? Jaki ma to związek z kryzysem klimatycznym? I jak do niego doszliśmy? Czy główną rolę odegrał w nim człowiek, czy może to kapitalizm jest jego głównym winowajcą? I co najważniejsze - jak możemy mu zaradzić?

Lista odcinków